Jak dbać o siebie przy cukrzycy

Poprawne używanie glukometru nie tylko i wyłącznie przedłuża jego trwałość, niemniej jednak również zwiększa wiarygodność konkretnego pomiaru. Jeżeli już nie wytrzymamy dobrze nakłuwacza glukometru, a pomiar będzie prowadzony w niedużym odstępie od poprzedniego, istnieje sposobność zanieczyszczenia próbki krwi krwią z poprzedniego badania. Jeśli nie stanowi to dużego zagrożenia dla zdrowia, stanowi to niemały zagrożenie dla poprawności odczytu wyniku, dlatego że może dojść do jego zafałszowania i w konsekwencji nasze dalsze kroki mogą być nieadekwatne do rzeczywistego poziomu glukozy we krwi.

Glukometr co jakiś czas warto oddać też na badanie serwisowe, by przekonać się, czy wszystkiego parametry wykazują poprawne działanie. Jeżeli zniszczeniu bądź wykrzywienie ulegają nakłuwacze lub lancety, niezbędna jest ich jak najszybsza wymiana. Zgięty nakłuwacze przede wszystkim będzie niewystarczająco długiej, by wystrzelić z glukometru i przebić skórę, a dodatkowo również będzie po prostu niekomfortowy podczas użytkowania. Aktualnie bardzo popularnym z urządzeniem jest glukometr bezinwazyjny, Natomiast nie jest on zalecany w każdym typie cukrzycy. Mimo że urządzenie to znacznie podnosi komfort badania i eliminuje wszystkie negatywne skutki częstych pomiarów, może nie być tak szczegółowy, jak glukometry inwazyjny. Dlatego też konieczne jest tutaj skonsultowanie się z lekarzem w kwestii doboru glukometru, a w późniejszym czasie konsekwentne wymienianie zużytego urządzenia na z uwagą takie, jakie zostało wcześniej zalecone. Istotne jest, aby kontrolować stan cukrzycy.

Zobacz więcej: glukometr.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s