Jak polepszyć działalność miasta

Kilka lat temu zmieniono żarówki większości lamp ulicznych z białych na żółte i świecące słabiej, by ograniczyć wydatki w budżetach gmin i miast. Niestety oświetlenie miasta jest ogromnym wydatkiem w budżecie danej jednostki administracyjnej, a rosnące ceny energii elektrycznej nie nastrajają optymistycznie. Konieczne jest więc albo ograniczenie ilości lamp, albo zmiana trybu działania, przez krótsze okresy działania, albo całkowita zmiana sposobu ich zasilania.

Oświetlenie solarne jest w tym przypadku doskonałą alternatywą. Mimo że budowa ogniw takiego oświetlenia, to aktualnie dość duży koszt przy dłuższej perspektywie, oświetlenie takie jest niezwykle opłacalne z punktu widzenia jednostki administracyjnej, a też każdego podatnika. Do budżetów jednostek administracyjnych trafiają pieniądze z portfeli podatników. Jeżeli pieniądze te zostaną wykorzystane na opłacenie drogiego standardowego oświetlenia miast, to w budżecie pozostanie mniej pieniędzy na inne inwestycje. Z kolei solarne latarnie uliczne, pomimo iż na początku będą dość dużą inwestycją, w dłuższym czasie pozwolą na zaoszczędzenie ogromnej części budżetu w dokładnie sprecyzowanej jednostki administracyjnej i równocześnie też wykonanie w ramach tego budżetu innych inwestycji. To z kolei spowoduje, że podatki, jakie podatnicy odprowadzają do urzędu gminy, będą o wiele lepiej wykorzystane. Oświetlenie hybrydowe jest obecnie najnowocześniejszym typem oświetlenia, pomimo iż jest niepozbawione wad, pozwala w znacznym stopniu ograniczyć straty energii elektrycznej pozyskiwanej ze standardowych źródeł.

Zobacz więcej: solarne kocie oczka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s